Dnes oslavuje meniny : Tamara zajtra Bohuš
Nedeľa, 26. január 2020,

Archív ÚS - správy do 1.10.2008

1. Sekretariát PFZ:
- oznamuje FK, že v spolupráci s TMK VsFZ usporiada v termíne 16. – 19.10.2008 školenie trénerov licencie C. Miesto konania školenia je Štrba. Od nového súťažného ročníka 2009/2010 aj družstvá 2.triedy budú musieť mať kvalifikovaného trénera. Prihlášky je potrebné zaslať na PFZ, ul. Huszova 12, 058 01 Poprad. Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia, telefonický kontakt. Poplatok za školenie je 1000,-Sk za jedného frekventanta. Ďalšie informácie budú uvedené v nasledujúcich úradných správach.

2. Správa ŠTK:
- ŠTK kontumuje stretnutie 2.triedy 4.kolo Šuňava – Strážky 3:0 kont. pre neoprávnený štart hráča SZM Strážky – prípad odstupuje DK

- ŠTK dôrazne upozorňuje FK Žakovce a V.Tatry na použitie správneho tlačiva – zápis o stretnutí pod ďalšími disciplinárnymi dôsledkami

- ŠTK prejednala námietku FK Mlynčeky zo stretnutia 1.triedy 5.kolo Mlynčeky – Sp.Štvrtok – námietka neopodstatnená

- ŠTK nariaďuje FK Partizán Vernár zabezpečiť odchod (bariéru) R z hracej plochy do kabíny R- zároveň žiada R, aby sa o plnení nariadení zmieňovali v zápisoch o stretnutí

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dorastu sk.A 2.kolo Gánovce – Mengusovce v opačnom poradí-dodatočná zmena

- ŠTK nariaďuje FK Ihľany zabezpečiť vybavenosť futbal. štadióna podľa čl.19 rozpisu súťaže pre 3.triedu (zabezpečiť kabínu R v areáli štadióna) do 20.9.2008.

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 3.A triedy 4.kolo Sp.Štiavnik – FAM Poprad dňa 7.9.2008 o 15:30 hod. – odpustová slávnosť

- ŠTK opätovne predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10.9.2008 o 15:30 hod. zástupcu FK Ždiar pod ďalšími disciplin. následkami

- ŠTK odstupuje kluby Mlynčeky, Šuňava, Strážky, Ždiar DK za neúčasť na zasadnutí ŠTK

3. Komisia R a DZ:
- KR upozorňuje na zmeny v časti ŠTK!!

- KR dôrazne upozorňuje R na hlásenie výsledkov stretnutí (AJ MLÁDEŽNÍCKYCH) v nedeľu do 20:00 hod. na t.č.0911 72 89 49!!

- KR zastavuje činnosť R Žigovi za nenariadenie PK a za nesprávne nariadenie PK na stretnutie dospelých hrané 14.9.

- KR obmedzuje delegácie do konca mesiaca september R Skladanovi za nedodržanie postupu pri neprístojnostiach na stretnutí a následnom uvedení do zápisu

- KR obmedzuje na mesiac september delegácie DZ Porackému za opakované alibistické a nie jednoznačné stanoviska v správe DZ.

- KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 9.9.2008 o 18:00 hod. R Dziaka, Harabína,

- KR odovzdáva R Dziaka DK za nenahlásenie výsledkov.

- KR ruší delegáciu AR1 Lešundák v stretnutí Hranovnica - Lučivná

Chyby v zápisoch: Dziak – nedoručené kópie zápisov, neuvedený dôvod vylúčenia na prednej strane zápisu, nesprávny dôvod nadstavenia HČ., Chovančík – uvádza ŽK hráča, ktorý nebol na HP, Skladan – nepodpísané neprístojnosti po stretnutí, Drozd, Harabin – nedostatočne vypísaný zápis, Melicherčík – neuvádza meno lekára

Zmeny v obsadení: Dospelí: V.Slavkov – Sp.St.Ves (Gavalier za Pichoňského), Hranovnica – Lučivná (Ružbaský za Macka),Stráže – Vernár (DZ Michna) N.Repaše-Torysky – Šuňava (Ružbaský za Pichoňského), Žiaci: Hôrka – Štrba (Žiga za Pichoňského aj dorast!!)

4. Správa DK:
- DK trestá zastavením činnosti nepodmienečne na:
1 stretnutie za 4xŽK: Knižka Martin č.p.830529 (Vernár)
2 stretnutia: Blažovský Peter č.p.781228 (Reľov) za HNS po stretnutí-1/6a-poplatok 100 Sk, Husár František č.p.860806 (Hranovnica)-1/6/1, Ondruš Marek č.p.810826 (Vernár)-1/6/1
3 stretnutia: Uka Avni č.p.600804 (Šuňava-od 30.8.08)-1/5a, 3a-poplatok 100+100 Sk, Korpušák Peter č.p.920327 (Sp.Teplica-dorast)-1/6b, Gabčo Peter č.p.940105 (St.Lesná-žiak)-1/6b-poplatok 50+50 Sk, Knižka Ján č.p.671205 (Vernár-od 30.8.)-1/3b
4 stretnutia: Dravecký Patrik č.p.940625 (Ľubica-žiak)-1/2b-poplatok 50+50 Sk, Jankura Branislav č.p.800803 (Ihľany)-1/3b, Novák Michal č.p.730816 (Žakovce)-1/6b

- DK upúšťa od potrestania hráčov Švorc Milan č.p.911126 (Mengusovce-dorast), Mlynár Michal č.p.910718 (Gánovce-dorast) z dôvodu nesprávneho postupu R pri udeľovaní trestov.

- DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10.9.2008 o 15:30 hod. zástupcu FK Batizovce Šoltýs Ľubomír (HÚ) a R stretnutia Batizovce – Sp.St.Ves Skladan Pavol

- DK trestá na návrh KR fin. pokutou 100 Sk R Dziaka za nenahlásenie výsledkov

- DK trestá FK Vernár fin.pokutou 750 Sk za HNS a vykázanie člena realiz.tímu p. Liptaj Milan z lavičky v stretnutí Vernár – Hranovnica, zároveň trestá menovaného zákazom výkonu akejkoľvek funkcie do 31.12.2008

- DK trestá FK Vernár fin. pokutou 3.000 Sk za nedostatočnú usporiad.službu a za napadnutie hráča H domácim usporiadateľom v stretnutí Vernár – Hranovnica, zároveň DK trestá FK Vernár nepodmien. Uzatvorením ihriska na 1 stretnutie. Domáce stretnutie odohrať vo vzdialenosti min. 15 km od areálu štadióna bližšie k súperovi. Do 10.9. nahlásiť ŠTK PFZ miesto konania stretnutia-poplatok 250 SK

- DK trestá fin. pokutou 1.000 Sk FK Reľov za HNS ved. mužstva a hráčov po stretnutí Reľov –Franková, zároveň trestá zákazom výkonu akejkoľvek funkcie do konca jesennej časti súť.roč.2008/2009 Marhefka Štefan (Reľov) – poplatok 250 Sk

- DK trestá fin. pokutou 1.000 Sk FK Strážky za neoprávnený štart hráča v stretnutí Šuňava – Strážky, zároveň DK trestá zákazom výkonu funkcie kap.mužstva Strážok Vdovjak Radoslav a ved.mužstva Smolen Jozef na 6 mesiacov – poplatok 250 Sk

- DK trestá fin. pokutou 750 Sk FK Sp.Belá za HNS a vykázanie z lavičky trénera p.Čarnogurský Štefan a zároveň menovaného trestá zákazom výkonu akejkoľvek funkcie do konca jesennej časti súť.roč.2008/2009-poplatok 250 Sk

- DK trestá fin. pokutou po 200 Sk FK Šuňava, Strážky, Mlynčeky, Ždiar za neúčasť na zasadnutí ŠTK

- DK z dôvodu neuhradenia platieb za R+DZ zastavuje dňom 8.9. 2008 nepodmienečne činnosť klubom. Bušovce, Kurimany, T.Lomnica, Reľov, Mlynica (úhrady zdokladovať do 10.9.2008)

- DK z dôvodu neuhradenia pozdĺžnosti voči PFZ zastavuje nepodmienečne dňom 8.9.2008: Lučivná 4.250,-Sk, N.Repaše-Torysky 100,-Sk

- voči rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich oznámenia.

 


[Späť]
 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk