Dnes oslavuje meniny : Viliam zajtra Vilma
Utorok, 28. máj 2024,

Odvolacia komisia PFZ

správa č.: 207. septembra 2016

.


správa č.: 131. augusta 2016

Odvolacia komisia PFZ v súlade s čl. 60, odst. 14.b Stanov SFZ a čl. 51/11d stanov PFZ odvolanie OFK Jánovce Z A M I E T A. Poplatok 50 € bude klubu zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry. _Zdôvodnenie...


správa č.: 221. októbra 2015

Odvolacia komisia PFZ v súlade s bodom 2b) čl.85 DP a čl.87 SP odvolanie FK Starý Smokovec-V.Tatry (žiaci) zo dňa 12.10.2015 proti rozhodnutiu ŠTK PFZ a DK PFZ uverejnené v ÚS PFZ dňa 5.10.2015 zamieta. + 30 &...


správa č.: 123. septembra 2015

V súlade s čl. 87/3 súťažného poriadku SFZ riadiaci orgán PFZ (ŠTK) predložil odvolanie ŠK Tatran Mlynčeky odvolacej komisii PFZ, ktorá prerokovala predložené materiály a v s&ua...


správa č.: 115. apríla 2015

Odvolacia komisia sa na svojom zasadnutí dňa 15.4.2015 zaoberala odvolaním OFK Veľký Slavkov proti rozhodnutiu ŠTK, oboznámila sa s predloženými dokladmi a konštatuje: Odvolanie OFK Veľký...


správa č.: 211. júna 2014

1. OK prejednala na svojom zasadnutí dňa 11.6.2014 odvolanie TJ Baník Hôrka proti rozhodnutiu DK PFZ uverejnenému v ÚS PFZ zo dňa 4.6. 2014 2. OK potvrdzuje odvolanie DK ako správne v súlade s bodom ...


správa č.: 125. septembra 2013

- odvolacia komisia sa na svojom zasadnutí dňa 24.9. zaoberala odvolaním TJ Toporec a vyslovila tento záver: Odvolacia komisia PFZ v súlade s čl. 27 a) disciplinárneho poriadku SFZ odvolanie TJ Toporec zamieta z d...


správa č.: 522. novembra 2012

- odvolacia komisia sa na svojom zasadnutí dňa 19.11.2012 zaoberala odvolaním FK Gánovce a vyslovuje tento záver: - odvolacia komisia PFZ v súlade s čl.27 Odvolacieho poriadku SFZ odvolanie FK Gánovce za...


správa č.: 413. júna 2012

Odvolacia komisia sa v súlade s normami SFZ a PFZ oboznámila s predloženými dokladmi týkajúce sa odvolania OFK Spišská Teplica a konštatuje, že prerokovávané odvolanie neobsahuje...


správa č.: 316. novembra 2011

- odvolacia komisia PFZ prerokovala na svojom zasadnutí dňa 9.11.2011 odvolanie FK V.Lomnica zo stretnutia 1.triedy 12.kolo Kravany - V.Lomnica . Odvolacia komisia v súlade s čl.128 SP SFZ ruší rozhodnutie riadiaceho org...


správa č.: 226. októbra 2011

- odvolacia komisia PFZ prerokovala na svojom zasadnutí dňa 23.10.2011 odvolanie TJ Družstevník Batizovce. Odvolacia komisia PFZ v súlade s čl.27 ods.b) Disciplinárneho poriadku SFZ odvolanie TJ Družstevník B...


správa č.: 107. septembra 2011

- odvolacia komisa PFZ prejednala odvolanie FK Franková na svojom zasadnutí dňa 3.9.2011.Odvolacia komisia PFZ potvrdzuje rozhodnutie ŠTK zo dňa 17.8.2011 v plnom rozsahu.


správa č.: 125. mája 2011

Odvolacia komisia PFZ na svojom zasadnutí dňa 25.5.2011 prejednala odvolania klubov a vydala nasledovné rozhodnutia: - odvolacia komisia PFZ v súlade s čl. 27, ods.a) Disciplinárneho poriadku SFZ odvolanie TJ Partiz...


správa č.: 207. októbra 2009

- odvolacia komisia PFZ v súlade s písm. a) čl.27 disciplinárneho poriadku SFZ zamieta žiadosť FK Družstevník Dravce pre nesplnenie náležitosti Disciplinárneho poriadku SFZ.


správa č.: 123. septembra 2009

- na základe odvolania MŠK Slavoj Spišská Belá odvolacia komisia PFZ o odvolaní rozhodla nasledovne: Odvolanie MŠK Slavoj Spišská Belá zo dňa 16.9.2009 odvolacia komisia nepreroko...


 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk